Gemeente Veendam

Uitgelicht

Sneeuw- en Gladheidbestrijding

Als het glad is of wordt, worden de hoofdwegen, busroutes, de wijkontsluitende wegen, fietspaden, bruggen en het centrumgebied gestrooid.

Inzameling afval begin 2017

Vanaf 1 januari 2017 verandert de huisvuilinzameling in de gemeente Veendam. We brengen dit graag opnieuw onder de aandacht.

Berichtenbox MijnOverheid

Vanaf 1 november 2016 is de gemeente Veendam aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid.

Veendam doet het apart

Plastic, metaal en drankenkartons apart in de oranje afvalcontainer