Nieuws

  • Mededeling in verband met verwijdering van monumenten op graven 18 maart 2019

    Er zijn op de begraafplaats Buitenwoelhof in Veendam monumenten die op de nominatie staan om te worden verwijderd. Van de betreffende graven die ter plaatse zijn aangeduid met een bordje, is door de rechthebbende of de belanghebbende aangegeven dat men geen verlenging wenst van de graftermijn

  • Gemeentemedaille voor Jazzmuzikant Rein de Graaff 11 maart 2019

    Op zondag 10 maart 2019 heeft loco burgemeester Annelies Kleve een gemeentemedaille uitgereikt aan jazzmuzikant Rein de Graaff. De heer De Graaff is door zijn succesvolle, vooral internationale, carrière in de jazz een ambassadeur geweest voor Veendam. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten hem een gemeentemedaille toe te kennen.

  • Wordt u het nieuwe lid van de Participatieraad? 20 februari 2019

    De Participatieraad Veendam is een adviesraad van de gemeente Veendam en heeft als doel om gevraagd en ongevraagd het college van B&W te adviseren over alle aangelegenheden van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering die betrekking hebben op het terrein van het Sociaal Domein die participatie in de samenleving beogen en van invloed zijn op de positie van de burgers en cliënten van de gemeente Veendam.