Belastingen

Gemeentelijke belastingen, taxatieverslag opvragen, belastingen betalen, kwijtschelding en MijnOverheid berichtenbox.

 • Gemeentelijke belastingen

  Afvalstoffenheffing, hondenbelasting, onroerendezaakbelasting (OZB), precariobelasting, reclamebelasting en rioolheffing.

 • MijnOverheid berichtenbox

  De gemeente Veendam is aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. Hierdoor kunt u post van de overheid digitaal kunt ontvangen. Zo kan de gemeente sneller, efficiënter en duurzamer communiceren.

 • Betalen, kwijtschelden, bezwaar maken

  Belastingen betalen, bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen, betalingsregeling belastingen en kwijtschelding aanvragen.

 • Taxatieverslag opvragen

  Als u een nadere onderbouwing van de waardebepaling van uw pand wilt, dan kunt u uw taxatieverslag raadplegen.

Uitgelicht