Wonen

Verhuizing doorgeven, woonvisie, wijken, fonds burgerinitiatieven, veiligheid, rioolverstopping, energieloket Veendam, windpark N33 en groenonderhoud.

 • Verhuizen

  Verhuizing doorgeven, verhuizen naar het buitenland, verhuizen en gemeentelijke belastingen, inschrijven vanuit het buitenland.

 • Woonvisie

  De woonvisie is opgesteld om voor de inwoners een goede woonkwaliteit te behouden.

 • Wijken

  Met wijkgericht werken wordt gekeken naar de sterke en zwakke punten van de wijk. Ideeën en inzet van bewoners van de wijk staan centraal als het gaat om het oplossen van problemen.

 • Mijnbouw

  De gemeente Veendam ligt in een gebied waar verschillende mijnbouwactiviteiten plaats vinden. Behalve aardgaswinning uit verschillende gasvelden is er ook sprake van zoutwinning in Borgercompagnie en Ommelanderwijk.

 • Fonds Burgerinitiatieven

  De gemeenteraad van Veendam heeft voor drie jaar € 15.000 per jaar beschikbaar gesteld voor Burgerinitiatieven. Het gaat om de jaren 2016; 2017 en 2018.

 • Veiligheid

  11 februari 2018

  De kans dat zich een ramp voordoet is klein, maar de impact ervan kan groot zijn. Om zich daarop voor te bereiden is onze gemeente (samen met de andere Groninger gemeenten) onderdeel van de Veiligheidsregio Groningen.

 • Rioolverstopping

  De eigenaar van het huis is tot aan de erfscheiding zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het rioolstelsel op zijn eigen terrein.

 • Projecten

  Beschoeiingen en duurzaamheidsagenda 2016 - 2020.

 • Windpark

  Voorkeursvariant, rijkscoordinatieregeling, zienswijzen en beroep bij de Raad van State.

 • Energieloket gemeente Veendam

  De gemeente Veendam helpt u mee met het treffen van energiebesparende maatregelen voor uw huis.

 • Bomen kappen

  Indien u een boom, meerdere bomen of houtopstanden wilt kappen, vellen of snoeien is daar vaak vooraf een omgevingsvergunning voor nodig.

Uitgelicht