Burgemeester

Burgemeester Sipke SwierstraDe commissaris van de Koning Max van den Berg heeft in  goed overleg met de fractievoorzitters van de raad van de gemeente Veendam de heer Sipke Swierstra (VVD) als burgemeester benoemd.

De benoeming gaat in per 1 november 2013 en is voor een periode van 2 jaar.

De burgemeester is voorzitter van de raad en van het college van burgemeester en wethouders.

Portefeuille burgemeester Sipke Swierstra:

  • Bestuurlijke coördinatie
  • Externe betrekkingen
  • Voorlichting en communicatie
  • Openbare orde en veiligheid
  • Integrale handhaving
  • Dienstverlening
  • Interne organisatie

Projectportefeuille:

  • Gemeentelijke herindeling

email: sipke.swierstra@veendam.nl