Weg- en rioolrenovatie Wildervank West

Begin 2017 starten in Wildervank-West werkzaamheden aan het riool en/of de weginrichting. De werkzaamheden langs het Westerdiep worden later in 2017 uitgevoerd. Alle werkzaamheden zijn in augustus 2017 gereed.

Werkzaamheden

In Wildervank-West worden werkzaamheden aan het riool uitgevoerd. Het aanwezige riool wordt verwijderd en er wordt een nieuw rioolstelsel aangelegd. Deze werkzaamheden sluiten aan op eerdere rioolrenovatie werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden wordt het gebied Valklaan, Odewaldlaan en de straten ten zuiden van de Odewaldlaan aangepakt. De werkzaamheden aan het riool worden gefaseerd uitgevoerd. Deze planning is te downloaden.

Tegelijk met de rioolwerkzaamheden wordt de weg op een duurzame en veilige wijze ingericht. Het woongebied krijgt een 30 km/ uur inrichting en de straten worden voorzien van verkeersdrempels.

Westerdiep

De weg langs het Westerdiep Wildervank krijgt een 30 km/uur inrichting. De nadruk ligt hierbij snelheid remmende maatregelen bij de kruispunten en aansluitingen. Daar waar de afstand tussen die kruispunten en aansluitingen te groot is worden aanvullende maatregelen getroffen.

Inloopavond

In oktober 2016 zijn er twee inloopavond georganiseerd voor omwonenden. Ongeveer 130 bewoners hebben deze avonden bezocht. Tijdens de avonden zijn er verschillende vragen gesteld: beantwoording van de gestelde vragen en aanvullende informatie.

Op basis van de inloopavonden zijn aanvullende maatregelen getroffen. Zo worden op de Sportterreinstraat extra maatregelen genomen door het aantal snelheid remmende maatregelen langs de Sportterreinstraat te verdubbelen van vier naar acht.

Planning   

De exacte startdatum is afhankelijk van het weer. Bij vorst kunnen de werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Als de werkzaamheden in uw straat starten wordt u daarover per brief ge├»nformeerd. Dit geldt ook voor de weg langs het Westerdiep in Wildervank. De werkzaamheden langs het Westerdiep worden later in 2017 uitgevoerd. Alle werkzaamheden zijn in augustus 2017 gereed.