Vooroverleg over bouwplannen

Hebt u bouwplannen, dan adviseren wij u om met ons in vooroverleg te treden voordat u een vergunningaanvraag indient. Dit geeft u meer zekerheid en bespaart u kosten in het vervolgtraject.

Waarom vooroverleg over uw bouwplan?

Elk bouwwerk of -plan is uniek. Hierdoor verschillen de gegevens die wij nodig hebben om uw aanvraag te beoordelen. Als u met ons vooroverleg voert, dan vertellen wij u welke gegevens wij nodig hebben. Ook toetsen wij  uw conceptaanvraag op haalbaarheid voor het verkrijgen van de vergunning. 

Schetsplan

Bij het vooroverleg kan naar voren komen dat uw bouwproject vergunningsvrij is. Dan is het indienen van een schetsplan voldoende. Dat is voor u financieel voordeliger. Bovendien zijn de indieniningsvereisten voor een schetsplan zijn minder streng dan voor een vergunningaanvraag. Blijkt achteraf dat een schetsplan toch niet voldoet en dat u wel een vergunning nodig hebt, dan verrekenen wij de kosten die wij in rekening brachten voor het schetsplan met de kosten van de vergunningaanvraag.  

Verzoek tot vooroverleg

U kunt een verzoek tot vooroverleg indienen via het Omgevingsloket met daarbij bijgevoegd:

  • Plattegronden van bestaande situatie inclusief maatvoering  (1:50 of 1:100)
  • Plattegronden van de nieuwe situatie inclusief  maatvoering  (1:50 of 1:100)
  • Geveltekeningen inclusief maatvoering (1:50 of 1:100)
  • Locatieschets. (1:500 of 1:1000)
  • Foto’s van de bouwlocatie plus omgeving