Meer veelgestelde vragen

Waaraan moet mijn bouwaanvraag voldoen?

Als wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen, beoordelen wij eerst of de aanvraag inhoudelijk voldoende gegevens bevat. Alleen aanvragen met alle vereiste gegevens mogen wij als ‘ontvankelijk’ in behandeling nemen. Wilt u een onvolledige bouwaanvraag voorkomen, dan adviseren wij u om met ons in vooroverleg te treden. De indieningsvereisten voor een vooroverleg  zijn:

●    Plattegronden van bestaande situatie inclusief maatvoering  (schaal 1:50 of 1:100)
●    Plattegronden van de nieuwe situatie inclusief  maatvoering  (schaal 1:50 of 1:100)
●    Geveltekeningen inclusief maatvoering (schaal 1:50 of 1:100)
●    Locatieschets (schaal 1:500 of 1:1000)
●    Foto’s van de bouwlocatie plus omgeving

Heb ik voor mijn bouwplan alleen een omgevingsvergunning nodig?

Soms is een omgevingsvergunning voldoende, soms is er iets meer nodig. Het is goed om dit vooraf uit te zoeken, wij helpen u daarbij graag verder. Afhankelijk van de bestemming van de locatie, moet uw plan soms eerst een afwijkingsprocedure doorlopen. Start u een nieuw bedrijf? Ook dat moet u in de meeste gevallen melden bij de gemeente. Daarnaast geldt voor bepaalde activiteiten een meldingsplichtig voor de Wet milieubeheer. Deze melding moet u eerder of gelijktijdig met de vergunningaanvraag doen. Dit kunt u doen via de AIM-pagina van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?

De duur van de aanvraagprocedure hangt af van het type procedure: betreft het een reguliere procedure of een uitgebreide procedure? De reguliere procedure komt het meest voor. Deze aanvragen beoordelen wij normaal gesproken binnen 8 weken. Deze termijn kunnen wij eenmalig met maximaal 6 weken verlengen. Is er een afwijking nodig, dan kan de beoordelingstermijn langer duren. De beoordelingstermijn van de uitgebreide procedure is 26 weken met een maximale verlengingstermijn van 6 weken.

Hoe weet ik of mijn aanvraag volledig is?

Dat laten wij u weten. Binnen vier weken krijgt u bericht of uw aanvraag volledig is en dus voldoet aan de eisen van ontvankelijkheid. U krijgt dan de mogelijkheid om uw aanvraag aan te vullen met de benodigde stukken.

Kunnen andere mensen mijn aanvraag inzien?

Andere mensen kunnen uw aanvraag inzien na publicatie. U kunt alle verleende omgevingsvergunningen terugvinden via www.officielebekendmakingen.nl

Wie worden er allemaal betrokken bij mijn aanvraag?

Waar nodig vragen wij advies aan de brandweer, welstandscommissie, Omgevingsdienst Groningen (milieu)of de monumentencommissie. Bij sommige aanvragen moeten wij advies vragen van het waterschap, de provincie of het Rijk.

Wat kost mijn vergunningsaanvraag?

Voor de bouwaanvraag brengen wij bouwleges in rekening: 

  • bij bouwkosten tot € 200.000: € 143,35 plus 3,84 % van de bouwkosten. 
  • bij bouwkosten vanaf € 200.000: € 7.831,15 plus 3,08 % van de bouwkosten boven de € 200.000. 

Voor het afwijken van het bestemmingsplan brengt de gemeente extra leges in rekening

Kan ik bezwaar indienen tegen een verleende vergunning?

Bent u het niet eens met een vergunning die wij verleenden in uw directe omgeving? Als u belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na het verlenen van de vergunning bezwaar aantekenen. Aan de hand van beoordeling van uw bezwaar heroverwegen wij het verlenen van de vergunning. Zijn wij het eens met uw standpunt, dan trekken we de vergunning in. Hiertegen kan de vergunningaanvrager in beroep gaan bij de rechtbank. Zijn wij het niet met u eens, dan blijft de vergunning van kracht. U kunt dan tegen deze beslissing in beroep gaan bij de rechtbank.

Kan ik bezwaar indienen tegen een vergunningsvrij bouwwerk?

Nee, dit kan niet omdat er geen vergunning nodig is. Wel kunt u de gemeente vragen om te onderzoeken of het bouwwerk voldoet aan de regels. Ondervindt u hinder van het bouwwerk, dan kunt u de bouw aanvechten op grond van het Burenrecht. Met vragen daarover kunt u terecht bij Rechtshulp Noord.