Besluiten college B&W 12 maart 2019

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week zijn onder andere de volgende besluiten genomen.

Richtlijnen wonen met zorg

Sinds de decentralisaties van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet, WMO en Participatiewet. De gemeente Veendam heeft, samen met andere gemeenten, zorgaanbieders gecontracteerd voor de Zorg in Natura (ZIN). Daarnaast verstrekt de gemeente ook Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Een PGB wordt verstrekt aan de inwoner, die vervolgens zelf zorg inkoopt bij een PGB-aanbieder. Beschermd Wonen en Opvang wordt tot 2021 door de centrumgemeente Groningen uitgevoerd. Daarna komt de uitvoering bij de gemeente. Er is een afwegingskader voor zorgpartijen ontwikkeld. Hiermee kan de gemeente Veendam beter voldoen aan de verwachtingen en de zorg voor een kwalitatief zorgaanbod. Het afwegingskader wordt zes weken ter inzage gelegd. De resultaten hiervan worden verwerkt in het afwegingskader. Het college stelt het kader daarna definitief vast.

Uitnodigingen

Onderwerp

Datum en locatie

Besluit

Receptie Multiculturele Vrouwen Veendam

Vrijdag 26 april 2019, 15.00 uur, Cultuurcentrum vanBeresteyn, Veendam.

Burgemeester Sipke Swierstra en wethouder Annelies Kleve zijn aanwezig.

NL Doet, Kledingbank Maxima

Vrijdag 15 maart 2019, 13.30 uur, Transportweg 64, Veendam

Wethouders Annelies Kleve en Ans Grimbergen zijn aanwezig.

 

Besluitenlijst B&W Veendam 12 maart 2019