Besluiten college B&W 18 juni 2019

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. De besluiten die deze week zijn genomen staan in de besluitenlijst.