Besluiten college B&W 22 januari 2019

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week zijn onder andere de volgende besluiten genomen.

Subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam 2018

Het college heeft voor de uitvoering van de Subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam 2018 een plan van aanpak vastgesteld. Hierin staat onder andere hoe een ondernemer een verzoek kan indienen.

In 2017 is de Leegstandsverordening voor de gehele gemeente Veendam door de gemeenteraad vastgesteld. Als vervolgstap is ingezet op een stimuleringsregeling voor het centrumgebied in Veendam. Deze stimuleringsregeling is samen met ondernemers, Rabobank en Broekhuis Rijs advisering opgesteld.

In de raadsvergadering van september 2018 is een bedrag van € 150.000,00 beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat de provincie Groningen € 100.000,00 via de subsidieregeling “Retailagenda provincie Groningen” beschikbaar stelt. Hiervoor is op 25 september 2018 een subsidieverzoek bij de provincie Groningen ingediend. Op 5 december 2018 is de beschikkingsbrief van de provincie Groningen ontvangen. Hiermee is het bedrag van € 250.000,00 beschikbaar voor de stimuleringsregeling.

Ondernemers worden geïnformeerd over de regeling tijdens een nog te organiseren informatieavond. Daarna komt informatie beschikbaar op www.veendam.nl. Hierop komen ook de aanvraagformulieren.

 

Besluitenlijst B&W Veendam 22 januari 2019