Besluiten college B&W 28 mei 2019

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. De besluiten die deze week zijn genomen staan in de besluitenlijst.