Besluiten college B&W 2 april 2019

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week zijn onder andere de volgende besluiten genomen.

Pilot Inrichting schuldhulploket Veendam

De gemeente Veendam gaat deelnemen aan een pilot van de Volkskredietbank voor een voorlopig gezamenlijke invulling van een schuldhulploket in de gemeente. Hier kunnen inwoners terecht voor hun financiële (schuld)hulpvragen. Doel is de toegang tot de schuldhulpverlening voor inwoners zo laagdrempelig mogelijk te laten verlopen en zo op lokaal niveau te helpen bij financiële (schuld) hulpvragen. Het inrichten van een dergelijk loket gebeurt in de vorm van een pilot, die samen met de Volkskredietbank wordt uitgevoerd. Dit schuldhulploket is breed toegankelijk voor schuldhulpver-lening, ook voor mensen met complexe- en multiproblematiek. Er is sprake van een integrale intake, waarbij meerdere ketenpartners zijn betrokken. Ook worden er zoveel mogelijk andere voorzieningen als bewindvoering ingezet. De pilot duurt één jaar.

Uitnodigingen

Onderwerp

Datum en locatie

Besluit

Opening Laboratorium waterschap Hunze en Aa’s

Donderdag 25 april 2019 om 15.00 uur, Aquapark 1, Veendam

Wethouders Bert Wierenga en Henk Jan Schmaal zijn aanwezig.

 

Overzicht B&W besluitenlijsten