Besluiten college B&W 30 april 2019

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week is onder andere het volgende besluit genomen.

Groot onderhoud riolen Afvalwaterbeleidsplan

Het rioleringsstelsel in de gemeente Veendam wordt eenmaal in de 10 tot 15 jaar gereinigd en geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspecties is een programma van maatregelen opgesteld.
Tevens is het rioolstelsel doorgerekend op klimaatbestendigheid naar de toekomst. Op een aantal plaatsen moet het rioleringsstelsel worden gerenoveerd. Hierbij worden onder andere leidingen vergroot, extra uitlaten / verbindingen gemaakt en regenwaterafvoer afgekoppeld van het stelsel. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden. De werkzaamheden worden in 2019 en 2020 uitgevoerd.

Overzicht B&W besluitenlijsten