Besluiten college B&W 11 december 2018

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week zijn onder andere de volgende besluiten genomen.

Besluitvorming burgerinitiatieven

In de raadsvergadering van 29 juni 2015 is bij de behandeling van de voorjaarsnota het amendement Inrichting Fonds Burgerinitiatief aangenomen. Het fonds kent een looptijd van drie jaar. Per jaar is € 15.000,- beschikbaar. De uitvoering, beoordeling en advisering is neergelegd bij een adviescommissie. De adviescommissie heeft op 14 november 2018 zes ingediende initiatieven besproken. Deze zijn positief beoordeeld. De toegekende aanvragen bedragen in totaal € 4880,-. De zes ingediende initiatieven zijn:

  1. Een bijdrage in de oprichtingskosten voor een stichting /vereniging Werkgroep Multiculturele Vrouwen Veendam.
  2. Een bijdrage in de (verdere)inrichtingskosten voor dorpshuiskamer in Borgercompagnie.
  3. Een aanvraag die gericht is op het uitzetten van schubkarpers in de waterpartijen in de wijk Buitenwoel.
  4. Een bijdrage in de inrichtingskosten voor het nieuw te verwerven dorpshuis
  5. Aanvraag ter ondersteuning aan een bloembollenpootdag.
  6. Aanschaf wijkpicknicktafel in Veendam Noord

Naamgeving ontsluitingsweg Lloydsterras

In het kader van de ontwikkeling van het Lloyds Terras is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een gezondheidscentrum. Dit gebouw wordt ontsloten via een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg over het te ontwikkelen terrein. Deze ontsluitingsweg tussen Spoorweg en Van Stolbergweg krijgt de naam "Lloydsterras". Voor de ontwikkellocatie is al geruime tijd de naam Lloyds Terras in gebruik. Het formaliseren van deze naam in de benaming van de ontsluitingsweg zorgt voor vindbaarheid en herkenbaarheid van deze straat.

Besluitenlijst B&W Veendam 11 december 2018