Besluiten college B&W 13 november 2018

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week zijn onder andere de volgende besluiten genomen.

Ontwerp bestemmingsplan "Verlegging gasleiding N-366"

In het kader van een grootschalig netwerk investerings- en vervangingsprogramma (GNIP; Gasunie Network Improvement Program) is de Gasunie bezig om het netwerk te renoveren en te vervangen. Dit met het oog op het verbeteren van het netwerk en het versterken van de betrouwbaarheid daarvan. In 2019 gaat de Gasunie in dit kader een aantal onderhoudswerk-zaamheden uitvoeren aan de aardgastransportleidingen binnen de gemeente Veendam. Zo wordt een afsluiterschema vervangen en verplaatst. De verplaatsing van het schema vraagt ook om de aanleg/vervanging van een tweetal aardgastransportleidingen. Het ontwerp bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage.

Besluitenlijst B&W Veendam 13 november 2018