Besluiten college B&W 27 november 2018

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze week zijn onder andere de volgende besluiten genomen.

Besluitenlijst B&W Veendam 27 november 2018