Datum ontvangst 14 maart 2018 (zaaknummer 36163): DWM-weg 29

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9641RA 29
Publicatiedatum
20-03-2018
Einddatum
01-05-2018
Kaart behorende bij: Datum ontvangst 14 maart 2018 (zaaknummer 36163): DWM-weg 29

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende aanvraag voor een  omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Voor: het legaliseren van een loods
Locatie: DWM-weg 29, 9641 RA  Veendam

Procedure

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing op de vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat, ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.