Datum ontvangst 30 januari 2018 (zaaknummer 30487): Beneden Oosterdiep 126

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9645LJ 126
Publicatiedatum
13-02-2018
Einddatum
04-04-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Voor: het kappen van één boom

Locatie: Beneden Oosterdiep 126, 9645 LJ te Veendam

Procedure

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing op uw vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat, ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.