Datum ontvangst 3 januari 2018 (zaaknummer 31399): Ommelanderwijk 109

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9644TC 109
Publicatiedatum
13-02-2018
Einddatum
27-03-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Voor: het uitbreiden van een woning
Locatie: Ommelanderwijk 109, 9644 TC te Veendam

Procedure

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing op de vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat, ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.