Datum ontvangst 4 februari 2018 (zaaknummer 31331): Ds. Sannesstraat 86

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9645EC 86
Publicatiedatum
13-02-2018
Einddatum
27-03-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Voor: het kappen van één boom
Locatie: Ds. Sannesstraat 86, 9645 EC te Veendam

Procedure

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing op de vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat, ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.