Datum ontvangst 7 februari 2018 (zaaknummer 32397): Phoenixweg 14

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9641KS 14
Publicatiedatum
20-02-2018
Einddatum
03-04-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Voor: het plaatsen van tijdelijke units
Locatie: Phoenixweg 14, 9641 KS  Veendam

Procedure

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing op uw vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat, ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.