Datum verlenging 6 februari 2018: Vosseveld 4a (zaaknummer 26037)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9644XW 4 a
Publicatiedatum
13-02-2018
Einddatum
27-03-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend dat zij in de afgelopen periode de termijn van de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verlengd:

Beschrijving

Voor: het plaatsen van zonnepanelen
Locatie: Vosseveld 4a, 9644 XW  Veendam

Procedure

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing op de vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat, ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.