Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning inrichting aardgasbuffer Zuidwending

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9644TW 3
Publicatiedatum
12-02-2018
Einddatum
27-03-2018

De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt bekend:

Beschrijving

Op 18 december 2017 heeft N.V. Nederlandse Gasunie te Groningen, een aanvraag ingediend om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting Aardgasbuffer Zuidwending, gelegen aan Zoutweg 3 te Veendam, in de gemeente Veendam, op de percelen kadastraal ingedeeld, gemeente Veendam, sectie P, nummers 455, 457, 461, 463, 1177, 1085, 1086, 1087, 1088, 1198 en 1201.

De vergunningaanvraag betreft het (deels buiten de bestaande inrichting) aanleggen van zonnepanelen met een oppervlak van circa 17.000 m2 met een totaal vermogen van circa 2,4 MW.

De Minister is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen.

Procedure

Het ontwerpbesluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van 13 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Veendam te Veendam. Wij adviseren u voor de inzage van dit ontwerpbesluit eerst contact op te nemen met de gemeente (tel. 0598 652222).

Tot en met 27 maart 2018 kan een ieder zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit schriftelijk kenbaar maken aan:                                                    

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving
T.a.v. dhr. mr. K.F. Peperkoorn
Postbus 20401
2500 EK  DEN HAAG

Ook voor inlichtingen kunt u zich wenden tot dhr. mr. K.F. Peperkoorn (tel. 06 – 11 81 78 88) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Bijlagen