Verzonden op 13 februari 2018: Beneden Oosterdiep 126 (zaaknummer 30487)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9645LJ 126
Publicatiedatum
20-02-2018
Einddatum
03-04-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Beschrijving

Voor: het kappen van één boom
Locatie: Beneden Oosterdiep 126, 9645 LJ te Veendam
Datum besluit: 12 januari 2018

Procedure

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing op uw vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat, ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.