Verzonden op 23 februari 2018: Spoorhavenweg 24 (zaaknummer 27703)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9645LZ 24
Publicatiedatum
06-03-2018
Einddatum
17-04-2018
Kaart behorende bij: Verzonden op 23 februari 2018: Spoorhavenweg 24 (zaaknummer 27703)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Beschrijving

Voor: het milieuneutraal veranderen van een inrichting
Locatie: Spoorhavenweg 24, 9645 LZ  Veendam
Datum besluit: 23 februari 2018

Procedure

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing op de vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat, ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.