Verzonden op 5 februari 2018: Kapiteinspark 8 (zaaknummer 25632)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9642NA 8
Publicatiedatum
13-02-2018
Einddatum
27-03-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Beschrijving

Voor: het veranderen van een gevel van de woning
Locatie: Kapiteinspark 8, 9642 NA  Veendam
Datum besluit: 5 februari 2018

Procedure

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing op de vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat, ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.