Verzonden op 5 februari 2018: Nijverheidsstraat 29 (zaaknummer 20739)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9648JB 29
Publicatiedatum
13-02-2018
Einddatum
27-03-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende omgevingsvergunning hebben  verleend:

Beschrijving

Voor: het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de woning
Locatie: Nijverheidsstraat 29, 9648 JB  Wildervank
Datum besluit: 5 februari 2018

Procedure

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing op de vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat, ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.