Verzonden op 6 februari 2018: Stationspark 21 (zaaknummer 26890)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9641MR 21
Publicatiedatum
13-02-2018
Einddatum
27-03-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende omgevingsvergunning hebben  verleend:

Beschrijving

Voor: het bouwen van een carport/berging
Locatie: Stationspark 21, 9641 MR  Veendam
Datum besluit: 6 februari 2018

Procedure

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing op de vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat, ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.