Verzonden op 9 februari 2018: Catharinastraat 3 (zaaknummer 26043)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Veendam_(gemeente)
Publicatiedatum
20-02-2018
Einddatum
03-04-2018
Kaart behorende bij: Verzonden op 9 februari 2018: Catharinastraat 3 (zaaknummer 26043)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Beschrijving

Voor: het bouwen van een woning met garage
Locatie: Catharinastraat 3 te Veendam
Datum besluit: 9 februari 2018

Procedure

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing op uw vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat, ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.