Burgemeester en Wethouders

Samenstelling College van B&W, burgemeester, wethouders, gemeentesecretaris, B&W besluitenlijsten, collegeprogramma.

 • Samenstelling College van B&W

  In 2018 is er een nieuw college aangetreden in Veendam.

 • Burgemeester Sipke Swierstra

  De heer Sipke Swierstra is sinds 1 november 2013 burgemeester van de gemeente Veendam.

 • Wethouder Henk Jan Schmaal

  Henk-Jan Schmaal is eerste loco burgemeester.

 • Wethouder Ans Grimbergen

  Ans Grimbergen is tweede loco burgemeester.

 • Wethouder Bert Wierenga

  Bert Wierenga is derde loco-burgemeester.

 • Wethouder Annelies Kleve

  Annelies Kleve is vierde loco-burgemeester.

 • Gemeentesecretaris

  De gemeentesecretaris adviseert het college van B&W en vertaalt politieke ambities in uitvoerbare plannen. Hij adviseert het bestuur bij opdrachten aan De Kompanjie.

 • Collegeprogramma

  De raadsfracties van Gemeentebelangen, PVDA, VVD en D66 vormen voor de periode 2018-2022 een coalitie.

 • Participatieraad

  De Participatieraad is een adviesorgaan die gevraagd en ongevraagd het college van de gemeente Veendam adviseert over alle aangelegenheden van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering die betrekking hebben op het terrein van de WMO, WWB en aanverwante wetten, die participatie in de samenleving beogen en van invloed zijn op de positie van burgers en cliënten van de gemeente Veendam.