Burgemeester Sipke Swierstra

De heer Sipke Swierstra is sinds 1 november 2013 burgemeester van de gemeente Veendam.

Burgemeester Sipke SwierstaDe burgemeester is voorzitter van de raad en van het college van burgemeester en wethouders.

Portefeuille burgemeester Sipke Swierstra:

• Bestuurlijke coördinatie en bestuurlijke organisatie
• Algemeen bestuurlijke en juridische aangelegenheden
• Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving
• Externe betrekkingen, voorlichting en communicatie
• Intergemeentelijke en grensoverschrijdende aangelegenheden
• Dienstverlening
• Interne organisatie
• Coördinatie Mijnbouw

E-mail: sipke.swierstra@veendam.nl

Nevenfuncties burgemeester Sipke Swierstra