Collegeprogramma

De raadsfracties van Gemeentebelangen, PVDA, VVD en D66 vormen voor de periode 2018-2022 een coalitie.

Dit coalitieakkoord heeft de volgende titel meegekregen: “Ondernemend met menselijke maat”.

Het coalitieakkoord kunt u hieronder downloaden.

Coalitieakkoord 2018 gemeente Veendan