Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris adviseert het college van B&W en vertaalt politieke ambities in uitvoerbare plannen. Hij adviseert het bestuur bij opdrachten aan De Kompanjie.

Gemeentesecretaris Martin SchomperMartin Schomper is gemeentesecretaris van de gemeente Veendam.