Wethouder Annelies Kleve

Annelies Kleve is vierde loco-burgemeester.

Wethouder Annelies KlevePortefeuille van wethouder Annelies Kleve:

• Participatie- en werkgelegenheidsbeleid
• Onderwijs en vroegeducatie
• Inburgering nieuwkomers
• Cultuur (onderwijs)
• Monumentenbeleid, behoud cultureel erfgoed
• Accommodatiebeleid
• Bestrijding laaggeletterdheid

Vervanging door wethouder Ans Grimbergen.

E-mail: annelies.kleve@veendam.nl

Nevenfuncties wethouder Annelies Kleve