Wethouder Ans Grimbergen

Ans Grimbergen is tweede loco burgemeester.

Wethouder Ans GrimbergenPortefeuille van wethouder Ans Grimbergen:

• WMO, welzijnsbeleid
• Jeugdzorg en CJG
• Beschermd wonen
• Volksgezondheidsbeleid
• Regie in het sociaal domein en daarin verbonden partijen
• Armoedebestrijding
• Burgerparticipatie en Wijkgericht werken
• Volkshuisvesting en woonbeleid

Vervanging door wethouder Annelies Kleve.

Projectportefeuille Regionaal Woon- en leefbaarheidsplan

E-mail: ans.grimbergen@veendam.nl

Nevenfuncties wethouder Ans Grimbergen