Wethouder Ans Grimbergen

Ans Grimbergen is tweede loco burgemeester.

Wethouder Ans GrimbergenPortefeuille van wethouder Ans Grimbergen:

  • WMO, welzijnsbeleid
  • Jeugdzorg en CJG
  • Beschermd wonen
  • Volksgezondheidsbeleid
  • Regie in het sociaal domein en daarin verbonden partijen
  • Armoedebestrijding
  • Burgerparticipatie en Wijkgericht werken
  • Volkshuisvesting en woonbeleid

Vervanging door wethouder Annelies Kleve.

Projectportefeuille Regionaal Woon- en leefbaarheidsplan

E-mail: ans.grimbergen@veendam.nl

Nevenfuncties wethouder Ans Grimbergen