Wethouder Bert Wierenga

Bert Wierenga is derde loco-burgemeester.

Wethouder Bert WierengaPortefeuille van wethouder Bert Wierenga:

• Verkeer en Vervoer
• Beheer openbare ruimte
• Groenbeleid, beheer water
• Afvalbeleid
• Duurzaamheid
• Milieu

Vervanging door wethouder Henk Jan Schmaal.

Projectportefeuille:Energietransitie

E-mail: bert.wierenga@veendam.nl

Nevenfuncties wethouder Bert Wierenga