Wethouder Jaap Velema

Jaap Velema is vierde loco-burgemeester.

Wethouder Jaap VelemaPortefeuille van wethouder Jaap Velema:

• Participatie- en werkgelegenheidsbeleid
• Onderwijs en vroegeducatie
• Inburgering nieuwkomers
• Cultuur (onderwijs)
• Monumentenbeleid, behoud cultureel erfgoed
• Accommodatiebeleid
• Bestrijding laaggeletterdheid

Vervanging door wethouder Bert Wierenga.

E-mail: jaap.velema@veendam.nl

Nevenfuncties wethouder Jaap Velema

Uitgelicht