Melding, vraag of klacht doorgeven

Melding openbare ruimte, algemene vragen, bezwaar en beroep, milieuklachten, schadevergoeding door de gemeente, WOB verzoek, klacht indienen en verloren of gevonden voorwerp.

 • Verloren of gevonden voorwerp

  Iets verloren of juist gevonden? Hier vindt u meer informatie over wat u dan kunt doen.

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken.

 • WOB verzoek

  Daarmee verzoekt u de gemeente, onder bepaalde omstandigheden, informatie openbaar te maken.

 • Melding openbare ruimte

  De gemeente Veendam wil graag een schone, leefbare en veilige gemeente. Inwoners moeten daarom snel en gemakkelijk meldingen kunnen doen als hen iets opvalt in hun woon- en leefomgeving.

 • Milieuklachten

  Heeft u een spoedeisende klacht, zoals een asbestbrand of bodemverontreiniging? Belt u dan direct de milieuklachtenlijn: 050 318 0000.

 • Schadevergoeding door de gemeente

  Het is mogelijk dat u schade lijdt door toedoen of juist door nalaten van de gemeente.

 • Algemene vragen of opmerkingen

  Heeft u een vraag, opmerking of een idee voor gemeente Veendam?

 • Een klacht indienen

  Vindt u dat u onbehoorlijk bent behandeld door de gemeente Veendam? Bent u ontevreden over het gedrag of de handelwijze van een medewerker of afdeling?