WOB verzoek

Daarmee verzoekt u de gemeente, onder bepaalde omstandigheden, informatie openbaar te maken.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

De WOB valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en is bedoeld om meer inzicht te verschaffen in het handelen van de overheid. In de Wob wordt dus het recht op overheidsinformatie geregeld. Met andere woorden; met de WOB kunt u dus - onder voorwaarden - documenten en andere informatiebronnen inzien.

Een Wob-verzoek moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat beschikt over het document.

Heeft u een specifieke vraag over de WOB, gericht aan de gemeente Veendam? Een Wob-verzoek kunt u rechtstreeks richten aan:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam
Postbus 20004
9640 PA Veendam