Gemeenteraad

Raadsleden, raadsvergaderingen, raadscommissies, raadsgriffier, inspreken tijdens raadsvergadering en rekenkamercommissie.

 • Raadsleden

  De gemeenteraad van Veendam bestaat uit 21 raadsleden. De gemeenteraad stelt de grote lijnen vast voor het gemeentebeleid.

 • Nevenfuncties raadsleden

  Een overzicht van de nevenfuncties van raadsleden van de gemeente Veendam.

 • Politieke partijen

  Een overzicht van politieke partijen in de gemeenteraad van Veendam.

 • Raadsvergaderingen

  Een overzicht van de aankomende raadsvergaderingen. Hier kunt u ook de notulen bekijken.

 • Raadscommissies

  Raadscommissies zijn een adviesorgaan voor de gemeenteraad en bestaan uit raadsleden en commissieleden. Zij houden periodieke vergaderingen om de raad te kunnen adviseren over een besluit dat zij moeten nemen.

 • Raadsgriffier

  De raadsgriffier is de adviseur van de gemeenteraad.

 • Gast van de gemeenteraad

  Wilt u een keer van dichtbij meemaken hoe de leden van de gemeenteraad debatteren over zaken die spelen in Veendam? Meldt u zich dan aan als “Gast van de gemeenteraad”. U wordt dan uitgenodigd om op een raadsvergadering bij te wonen.

 • Inspreken tijdens raadsvergadering

  Inspreken tijdens een raadsvergadering kan op punten die op de agenda van de gemeenteraad staan.

 • Rekenkamercommissie

  De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt en of het beleid werkt.

 • Verkiezingen 2018

  Informatie over gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Uitgelicht