Gemeenteraad

De gemeenteraad van Veendam bestaat uit 21 raadsleden. De gemeenteraad stelt de grote lijnen vast voor het gemeentebeleid.

 • Raadsleden en politieke partijen

  Een overzicht van raadsleden en politieke partijen in de gemeente Veendam.

 • Nevenfuncties raadsleden

  Een overzicht van de nevenfuncties van raadsleden van de gemeente Veendam.

 • Raadsvergaderingen

  Een overzicht van de aankomende raadsvergaderingen. Hier kunt u ook de vergaderstukken en besluiten bekijken en de vergadering (terug) luisteren.

 • Raadscommissies

  Raadscommissies zijn een adviesorgaan voor de gemeenteraad en bestaan uit door de raad benoemde leden. Zij houden periodiek vergaderingen om de raad te kunnen adviseren.

 • Raadsgriffier

  De raadsgriffier is de adviseur van de gemeenteraad.

 • Contact met de gemeenteraad

  26 juni 2019

  Wilt u iets aan de gemeenteraad voorleggen of met een raadslid bespreken? Dat kan op verschillende manieren.

 • Verkiezingen

  Informatie over gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op 21 maart 2018.

 • Gast van de gemeenteraad

  Wilt u een keer van dichtbij meemaken hoe de leden van de gemeenteraad debatteren over zaken die spelen in Veendam? Meldt u zich dan aan als “Gast van de gemeenteraad”. U wordt dan uitgenodigd om op een raadsvergadering bij te wonen.

 • Inspreken tijdens raadsvergadering of commissievergadering

  Inspreken tijdens een raadsvergadering of commissievergadering kan op punten die op de agenda staan.

 • Rekenkamercommissie

  De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt en of het beleid werkt.