Inspreken tijdens raadsvergadering of commissievergadering

Inspreken tijdens een raadsvergadering of commissievergadering kan op punten die op de agenda van de gemeenteraad of commissie staan. U kunt zich aanmelden tot tien uur voor aanvang van de vergadering.

Om in te spreken is er een aantal voorwaarden. Deze zijn beschreven in het reglement van orde van de gemeenteraad.

Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige (en tevens aangemelde) insprekers gezamenlijk maximaal dertig minuten het woord voeren over onderwerpen op de agenda. Inspreken kan niet als:

  • over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Melden

Wilt u van het spreekrecht gebruik maken? Meld dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

Tijdens de vergadering

De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.

Inspreken tijdens raadscommissievergadering

Wilt u inspreken tijdens een raadscommissievergadering? Dan kunt u terecht bij de griffier van de betreffende commissie :

Raadscommissie Fysiek: Ariën Swart

Raadscommissie Sociaal: Tjipke van der Bij

Uitgelicht