Raadscommissies

Raadscommissies zijn een adviesorgaan voor de gemeenteraad en bestaan uit door de raad benoemde leden. Zij houden periodiek vergaderingen om de raad te kunnen adviseren.

De commissievergaderingen zijn openbaar.

Vaak houdt een raadscommissie zich bezig met een bepaald beleidsterrein. De gemeente Veendam telt twee raadscommissies:

Spreekrecht

Wilt u spreekrecht aanvragen? Dan kunt u terecht bij de griffier van de betreffende commissie :

Agenda en verslagen

Agenda en verslagen van raadscommissies

Uitgelicht