Raadscommissie Fysiek

De commissie Fysiek adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • Financiën
 • Beheer en onderhoud
 • Ruimtelijke Ordening
 • Verkeer en Vervoer
 • Milieu

De leden van de commissie zijn:

 • Als voorzitter
  • H. Schoonewille
 • Als plaatsvervangend voorzitter
  •  A. Huizenga
 • Als lid
  • C.A. Knot, J. Westerhuis en M.G. Zweerts de Jong (GemeenteBelangen), T. Mete en O.P.V. Slor (PvdA), L. Jonker (SP), D. Willems (Veuruutkiek), A.K. Oosting (CDA), D.E.P. Dominicus van den Bussche (VVD), J.E. Schoenmaker-Tiems (D66) S.W.R. Helder (ChristenUnie) en T.C.M. Mooijman (GL);
 • Als plaatsvervangend lid
  • M. Bos, N. Zweerts de Jong, C.H. Huis, J. Woudstra en R.M. de Jonge (GemeenteBelangen), B.A. Kenters, P. Loots en J. Tepper (PvdA), A.D. Schoonewille (SP), E.J.M. Zondag (Veuruutkiek), B. Meerloo–van Koldam en A.M. Nieboer (VVD), A.A. Spelde, F.B. Smit en H. Koetse (D66), N. Yilmaz en W.J. Hilbrants – de Boer (CDA), D.J. Klamer en A.G. Stoel (ChristenUnie) en R.C. ten Veen en T.M. Mooijman (GL);
 • Als commissiegriffier
  •  A.A. Swart (1e vervanger: T. van der Bij, 2e vervanger: M.J. Boersema).