Raadscommissie Fysiek

De commissie Fysiek adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

  • Financiën
  • Beheer en onderhoud
  • Ruimtelijke Ordening
  • Verkeer en Vervoer
  • Milieu

Commissiegriffier: A. Swart (1e vervanger: T. van der Bij, 2e vervanger: M.J. Boersema).