Raadscommissie Sociaal Domein

De commissie Sociaal Domein adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • Alle vormen van zorg
 • Werk en inkomen
 • Onderwijs
 • Cultuur

De leden van de commissie zijn:

 • Als voorzitter
  •  J. Westerhuis
 • Als plaatsvervangend voorzitter
  • O.P.V. Slor
 • Als lid:
  • N.J. van Woerkom, A. Huizenga en A.H. Kraan, (GemeenteBelangen), P. Loots en J. Tepper (PvdA), A.D. Schoonewille (SP), E.C.E.M. Stockmann (Veuruutkiek), G.E.M. Drent-Sinot (CDA), B. Meerloo–van Koldam(VVD), H. Koetse (D66), S.W.R. Helder (ChristenUnie); R.C. ten Veen (GL);
 • Als plaatsvervangend lid
  • C.A. Knot, D. Pots, J. Woudstra en M.G. Zweerts de Jong (GemeenteBelangen), B.A. Kenters, T. Mete en O.P.V. Slor (PvdA), L. Jonker (SP) J.P. langen (Veuruutkiek), N. Yilmaz en E. Nomden-Piël (CDA), D.A. von Henning (VVD); A.A. Spelde, J.E. Schoenmaker-Tiems, F.B. Smit (D66), D.J. Klamer en A.G. Stoel (ChristenUnie) en T.C.M. Mooijman en T.M. Mooijman (GL).
 • Als commissiegriffier: 
  • T. van der Bij (1e vervanger: A. Swart , 2e vervanger: M.J. Boersema).