Raadscommissie Sociaal Domein

De commissie Sociaal Domein adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

  • Alle vormen van zorg
  • Werk en inkomen
  • Onderwijs
  • Cultuur

Commissiegriffier: T. van der Bij (1e vervanger: A. Swart , 2e vervanger: M.J. Boersema).