Algemene informatie gemeenteraadsverkiezingen

Op 21 maart 2018 worden de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. U kiest dan de leden van de nieuwe gemeenteraad. Die dag vindt ook een landelijk raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Uitleg stemmen

De website www.hoewerktstemmen.nl legt op een makkelijke manier uit hoe stemmen werkt. Wat doet een gemeenteraad en wat zij voor werk doen in de gemeente. Op de website kunt u ook oefenen met stemmen.