Nieuwsberichten RSS icoon

 • Stremming één rijbaan Sorghvlietlaan Veendam

  25 februari 2020

  Op woensdag 4 maart 2020 is één rijbaan van de Sorghvlietlaan afgesloten. Dit is in verband met werkzaamheden in de buurt van Tropiqua Veendam. Deze stremming is nodig om een stroomaansluiting voor de verlichting van het zebrapad mogelijk te maken. Om veilig te kunnen werken moet de weg worden afgezet. De werkzaamheden zijn in principe in een dag afgerond.

 • Sociale Dienst werkt vanaf 16 maart volledig op afspraak

  20 februari 2020

  Heb je een vraag over een uitkering, werk of inkomen? Vanaf 16 maart 2020 werkt ook de Sociale Dienst volledig op afspraak. Voor alle andere diensten van de gemeente Veendam wordt al op afspraak gewerkt.

 • Samen aan de slag met Lokaal Sportakkoord

  18 februari 2020

  Sport- en beweegorganisaties in Veendam gaan samen werken aan het lokale Sportakkoord. Het Lokale Sportakkoord omschrijft de ambitie om een extra impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten. Het heeft als doel nog meer mensen in beweging te krijgen, zodat iedereen plezier in sport kan hebben, nu en in de toekomst. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Organisaties die mee willen denken over het Sportakkoord kunnen zich aanmelden voor de eerstvolgende bijeenkomst.

 • Oost-Groningen sluit Regio Deal met het Rijk

  17 februari 2020

  Hand erop! Oost-Groningen sluit een Regio Deal met het Rijk. Rijksoverheid, provincie en gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten samen de schouders onder de leefbaarheid in Oost-Groningen. De komende maanden wordt de deal verder uitgewerkt. Met de Regio Deal investeren we in de kracht van Oost-Groningen.

 • Centrum Veendam wordt een BIZ

  12 februari 2020

  Op dinsdag 11 februari 2020 is de uitslag van de stemming voor het invoeren van een Bedrijven Investeringszone bekend gemaakt. Een meerderheid van de ondernemers in de BIZ heeft gestemd vóór de invoering van de BIZ. Er zijn 137 geldige stembiljetten ingeleverd. Daarvan hebben 113 vóór de invoering van een BIZ-zone gestemd. Hiermee is de drempel voor het in werking zetten van de BIZ behaald.

 • Kies je Sport en Cultuur van start

  04 februari 2020

  Ook dit schooljaar organiseert Team Sport weer het project Kies je Sport en Cultuur voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8. Vanaf zaterdag 1 februari 2020 kunnen alle kinderen uit de gemeente Veendam zich inschrijven voor verschillende sportieve en culturele cursussen. Het complete aanbod staat op de website www.veendambeweegt.nl.

 • Gemeente Veendam presenteert zich tijdens Beurs Bouwplan, Thuis in Wonen

  23 januari 2020

  Op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 januari 2020 staat de gemeente Veendam op de Beurs Bouwplan, Thuis in Wonen in Expo Assen. Tijdens deze beurs worden de trends, innovaties en nieuwe projecten op het gebied van (ver)bouwen, wonen en duurzaamheid in de spotlights gezet. Naast de diverse nieuwbouwprojecten in de gemeente Veendam, wordt ook de veelzijdigheid van Veendam belicht tijdens de beurs.

 • Kosten jaarwisseling Veendam lager dan vorig jaar

  09 januari 2020

  De kosten voor onder andere het herstel van schade door de jaarwisseling in de gemeente Veendam zijn ten opzichte van vorig jaar met 30 procent gedaald. De kosten, inclusief personeelskosten, waren € 8.604,00. Er was voornamelijk schade aan borden, asfalt, straatwerk en straatkolken.

 • Asfalteringswerkzaamheden op meerdere plekken in de gemeente

  05 september 2019

  In week 37 en 38 van 2019 worden er op meerdere plekken asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd waarbij verkeershinder kan ontstaan dan wel stremmingen met omleidingen zijn. Hieronder een overzicht van de wegen waar de werkzaamheden impact hebben op het verkeer.

 • Vijvers worden geschoond in verband met extreme groei waterplanten

  26 augustus 2019

  Omdat waterplanten explosief groeien in vijvers, heeft de gemeente de afgelopen tijd meerdere vijvers geschoond. De komende weken gaan we door met het schonen. Het is afhankelijk van de mate van begroeiing welke vijvers er (eerst) worden geschoond. De vijvers waarin flora en fauna dreigen te verstikken worden als eerste aangepakt. De verwachting is dat de werkzaamheden tot in september doorgaan.