Nieuwsberichten RSS icoon

 • Gemeente Veendam dient zienswijze in op winningsplan Nedmag

  15 juli 2020

  De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ontwerpbesluiten opgesteld voor de instemming met het winningsplan 2018 Nedmag en de bijbehorende omgevingsvergunningen voor op de locatie WHC-1 van Nedmag. Op dit besluit heeft de gemeente Veendam een zienswijze ingediend.

 • Regio Groningen blijft aandringen op snelheid in versterking en schade-afhandeling

  14 juli 2020

  De Groningse overheden blijven bij minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aandringen op snelheid in de versterkingsopgave en schade-afhandeling. De regio heeft lang aangedrongen op het stoppen van de gaswinning uit het Groningenveld en is blij dat het einde van de gaswinning in zicht lijkt. Toch merken de Groningers hier nog weinig van in hun dagelijks leven. Zowel de schade-afhandeling als de versterking zijn van essentieel belang voor het welzijn van onze inwoners en vragen nog altijd om verbetering en versnelling. Dit is de kern van de zienswijze van de Groningse overheden als reactie op het ontwerp-vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2020-2021.

 • Handtekeningen onder de Regio Deal Oost-Groningen

  13 juli 2020

  Op 10 juli 2020 zijn de handtekeningen onder de Regio Deal Oost-Groningen gezet. Rijksoverheid, pro-vincie en gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten daarmee samen de schouders onder de leefbaarheid in de regio. De afgelopen maanden is de oorspronkelijke aanvraag uitgewerkt tot het programma ‘Van leefbaarheid naar toekomstkracht’.

 • Noordelijk verbod demonstraties met landbouwvoertuigen niet verlengd

  12 juli 2020

  Het verbod om met trekkers te demonstreren wordt in de Veiligheidsregio's Groningen, Drenthe en Fryslân niet verlengd.

 • Verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen binnen Veiligheidsregio Groningen

  06 juli 2020

  De afgelopen dagen hebben demonstraties van groepen boeren met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op verschillende plekken geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden.

 • Stormschade

  29 juni 2020

  De storm op zaterdag 27 juni 2020 heeft op veel plaatsen schade veroorzaakt door omvallende bomen en afgerukte takken. Ziet u stormschade in de openbare ruimte? Maak hier melding van bij de gemeente.

 • Positie Participatieraad Veendam verstevigd

  29 juni 2020

  De afgelopen tijd heeft de gemeente Veendam samen met de Participatieraad onderzocht hoe de rol en positie van de Participatieraad verstevigd kan worden. De Participatieraad kan adviezen geven over alle onderdelen binnen het sociaal domein en op de positie van inwoners daarbinnen. In de notitie ‘Samenwerken aan participatie’ is inzicht gegeven in de verschillende visies en verwachtingen vanuit ieders perspectief. Hierin is de adviesstructuur van de Participatieraad en de samenwerking met de gemeente vastgelegd en vormgegeven in een routeplanner.

 • Aftrap bouw en aanleg Leer- en Sportpark

  25 juni 2020

  Op donderdag 25 juni 2020 is de officiële aftrap gegeven voor de aanleg en bouw van het Leer- en Sportpark (LSP). Wethouder Henk Jan Schmaal heeft samen met de sportverenigingen en de Winkler Prins de bal doorgegeven aan de aannemers die de werkzaamheden gaan uitvoeren.

 • Raadsvergadering maandag 29 juni 2020

  25 juni 2020

  Op maandag 29 juni 2020 vergadert de raad van de gemeente Veendam. De vergadering begint om 17.00 uur in het gemeentehuis in Veendam. Deze vergadering volgen? Volg de vergadering via de livestream op onze website.

 • Gemeente Veendam sluit 2019 af met negatief saldo

  24 juni 2020

  De Jaarstukken 2019 laten zien dat de gemeente Veendam het jaar 2019 afsluit met een negatief saldo van € 673.000,-. De belangrijkste oorzaak hiervan is de lagere vergoeding van het rijk voor het Sociaal Domein. De Jaarstukken 2019 worden op maandag 29 juni 2020 behandeld in de gemeenteraad.