Nieuwsberichten RSS icoon

 • Laagfrequent geluid gemeten bij Windpark N33

  27 januari 2021

  Bij geluidsmetingen aan de windturbines van windpark N33 is vastgesteld dat de windturbines laagfrequent geluid produceren. De gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen hebben direct de bouwers hierover geïnformeerd. Zij doen onderzoek naar de oorzaak hiervan en streven naar een oplossing.

 • Veendam zoekt samen met inwoners en ondernemers nieuwe burgemeester

  25 januari 2021

  De gemeenteraad van Veendam vraagt inwoners en ondernemers mee te denken over de profielschets voor een nieuwe burgemeester. Via www.veendam.nl/gezochtburgemeester kunnen inwoners en ondernemers van de gemeente Veendam een vragenlijst invullen. Die inbreng wordt meegenomen in de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

 • Onderhoud walkant langs de Nijverheidskade in Wildervank

  25 januari 2021

  Vanaf maandag 1 februari 2021 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de houten beschoeiing langs het Oosterdiep ter hoogte van de Nijverheidskade in Wildervank. De beschoeiing dateert uit 1984. Een aannemer gaat de houten beschoeiing namens de gemeente repareren zodat deze weer jaren mee kan.

 • Vanaf 23 januari geldt een avondklok

  22 januari 2021

  Vanaf 23 januari geldt een avondklok van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur 's ochtends. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus.

 • Lockdown verder aangescherpt

  21 januari 2021

  Tijdens een persconferentie op 20 januari 2021 is het voornemen van het kabinet bekend gemaakt om binnen enkele dagen na instemming van de Tweede Kamer een avondklok in te voeren.

 • Nederland blijft tot en met ten minste 9 februari in lockdown

  12 januari 2021

  Tijdens een persconferentie op 12 januari 2021 heeft het kabinet bekend gemaakt dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Dat betekent dat we onze contacten zo veel mogelijk moeten beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden.

 • Kosten jaarwisseling Veendam lager dan vorig jaar

  12 januari 2021

  De kosten voor onder andere het herstel van schade door de jaarwisseling zijn ten opzichte van vorig jaar met ruim 15 procent gedaald. De kosten, inclusief personeelskosten, waren € 7281,00. Er was voornamelijk schade aan afvalbakken, verkeersborden, gazon en straatwerk.

 • Kerstboodschap van burgemeester Sipke Swierstra

  24 december 2020

  Beste Veendammers,

  Het jaar 2020 zit er bijna op. Aan het begin van het jaar hadden wij geen idee hoe bijzonder en bewogen dit jaar ging worden. Het jaar 2020 heeft veel gevraagd van ons aanpassingsvermogen en richting het einde van het jaar doet het dit nog steeds.

 • Leerlingenvervoer tijdens de lockdown

  23 december 2020

  Vanwege de nieuwe lockdown zijn alle scholen tot 18 januari 2021 gesloten. Toch zijn er enkele uitzonderingen. Wilt u dat uw kind(eren) vanwege deze uitzonderingen gebruik maken van vervoer van en naar school, dan kan dit in de volgende situaties:

 • Gemeenten en provincie stellen regionale visie op voor A7 en N33

  17 december 2020

  De provincie gaat samen met de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam één gezamenlijke regionale ruimtelijk-economische visie voor het gebied rond de A7 en de N33 opstellen. Het gaat om het gebied vanaf de stad Groningen in oostelijke richting, met kernen als Hoogezand, Veendam, Zuidbroek en Winschoten.