Nieuwsberichten RSS icoon

 • Coöperatie AVEBE U.A. ontvangt predicaat Koninklijk

  14 november 2019

  Op donderdag 14 november 2019 heeft Coöperatie AVEBE U.A. het Predicaat Koninklijk ontvangen. Tijdens de jubileumdag in het kader van het 100 jarig bestaan van Avebe werd het Predicaat uitgereikt door Commissaris van de Koning, de heer Paas.

 • Begroting toont financieel gezonde situatie voor Veendam

  30 oktober 2019

  Op maandag 4 november 2019 bespreekt de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2020, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2023. De gemeente Veendam heeft een sluitende begroting. Daarvoor hoeft de gemeente niet extra te bezuinigen.

 • Bladkorven in de gemeente Veendam

  25 oktober 2019

  De herfst is begonnen en de bladeren vallen van de bomen. Daarom heeft de gemeente Veendam deze week bladkorven geplaatst waar u de bladeren naartoe kunt brengen.

 • Aanbieden papiercontainer

  23 oktober 2019

  Bij het legen van de papiercontainer is het van belang dat deze op de juiste manier wordt aangeboden. Staat de container niet goed bij de weg? Dan kunnen wij de papiercontainer niet legen.

 • Asfalteringswerkzaamheden op meerdere plekken in de gemeente

  05 september 2019

  In week 37 en 38 van 2019 worden er op meerdere plekken asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd waarbij verkeershinder kan ontstaan dan wel stremmingen met omleidingen zijn. Hieronder een overzicht van de wegen waar de werkzaamheden impact hebben op het verkeer.

 • Vijvers worden geschoond in verband met extreme groei waterplanten

  26 augustus 2019

  Omdat waterplanten explosief groeien in vijvers, heeft de gemeente de afgelopen tijd meerdere vijvers geschoond. De komende weken gaan we door met het schonen. Het is afhankelijk van de mate van begroeiing welke vijvers er (eerst) worden geschoond. De vijvers waarin flora en fauna dreigen te verstikken worden als eerste aangepakt. De verwachting is dat de werkzaamheden tot in september doorgaan.

 • Revitalisering winkelcentrum Sorghvliet

  09 augustus 2019

  Op 20 augustus begint de Revitalisering winkelcentrum Sorghvliet. Aannemer Koen Meijer heeft alle omwonenden een brief gestuurd. De winkels in het winkelcentrum Sorghvliet zijn gedurende de gehele uitvoeringsfase te voet of per fiets bereikbaar. Middels bebording worden de parkeermogelijkheden, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, duidelijk aangegeven.

 • Buitenfitles voor senioren in Borgerswold

  09 augustus 2019

  Op vrijdagochtend 23 augustus 2019 organiseert de Sportconsulent van de gemeente Veendam een gevarieerde beweegles voor senioren in de buitenlucht. De les vindt plaats van 9.30 uur tot 10.30 uur op het basketbal- en tennisveld in het Borgerswold.

 • Informatieschermen in Veendam vervangen

  07 augustus 2019

  De zes informatieschermen langs de invalswegen en in het centrum van Veendam zijn vervangen. Op vrijdag 9 augustus 2019 zet wethouder Henk Jan Schmaal om 16:00 uur symbolisch alle nieuwe informatieschermen aan via het scherm op het Kerkplein in Veendam. De huidige schermen zijn verouderd en functioneerden niet meer naar behoren.

 • Onderhoudswerkzaamheden A7 tussen Zuidbroek- Westerbroek

  06 augustus 2019

  Er staan onderhoudswerkzaamheden gepland voor de A7 tussen Zuidbroek en Westerbroek. KWS Infra en Van Kessel voeren dit Groot Onderhoud uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Het onderhoud bestaat grofweg uit asfalteringswerkzaamheden, het vervangen van een duiker bij Zuidbroek en het plaatsen van een nieuwe faunaverbinding onder de A7 bij Scharmer. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, hier leest u hoe en wanneer dit wordt gedaan.