6500 mensen ontvingen hulp richting werk door subsidie Europa

De afgelopen twee jaar hebben 6500 mensen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe kunnen profiteren van een subsidie van het Europees Sociaal Fonds van in totaal € 5,1 miljoen.

Hiervan zijn 1600 mensen aan het werk gekomen en 150 mensen zijn gestart met vrijwilligerswerk of werkervaring. Ruim 4500 werkzoekenden zijn een  traject gestart om dichter bij de arbeidsmarkt te komen. Zij zijn bijvoorbeeld een training of scholing gaan volgen. Het geld is onder andere besteed aan jongeren, langdurig werkzoekenden en vijftigplussers.

Eerst laten zien, dan pas geld

De € 5,1 miljoen is geld dat Europa ter beschikking stelt aan de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. In deze regio werken 24 gemeenten, UWV en SW-bedrijven samen onder de vlag van Werk in Zicht. Om het geld te ontvangen werd door Europa veel bewijsmateriaal vereist.  Werk in Zicht moest bijvoorbeeld zeer gedetailleerd per werkzoekende inzichtelijk maken welke ondersteuning er is geboden richting werk.

Opnieuw 7,7 miljoen toegekend

Voor de komende twee jaar is er opnieuw een subsidieaanvraag toegekend voor €7,7 miljoen. Dit geld wordt volop ingezet om mensen die langdurig aan de zijlijn staan de ondersteunen richting werk.