Aanvraag omgevingsvergunning kap bomen

Op 22 augustus 2018 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van 183 bomen op diverse locaties in de gemeente Veendam. De bomen worden gekapt omdat deze niet meer voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Op de plek van de gekapte bomen worden waar mogelijk nieuwe bomen geplant. De aanvraag inzien?

Kijk op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-188829.html voor de bekendmaking en de bijbehorende documenten. Bij deze documenten zit ook een lijst en plattegronden met de te kappen bomen.