Beëdiging commissieleden Sociaal Domein en Fysiek

Op maandagavond 3 september 2018 zijn 24 raadscommissieleden beëdigd. De leden van de raadscommissies Sociaal Domein en Fysiek legden de eed of belofte af en ondertekenden een integriteitsverklaring.

Raadscommissie

Een raadscommissie is een adviesorgaan voor de gemeenteraad en bestaat uit door de raad benoemde leden. Zij houden periodiek vergaderingen om de gemeenteraad te kunnen adviseren. De commissievergaderingen zijn openbaar. De gemeente Veendam telt twee raadscommissies: Sociaal Domein en Fysiek.

Beëdigde commissieleden

De 24 raadscommissieleden zijn geen lid van de gemeenteraad, maar wel van de raadscommissie. Eén commissielid kon niet aanwezig zijn en wordt op een later moment beëdigd. De 24 raadscommissieleden zijn de volgende:

Naam

Fractie

M. Bos

GB

N. Zweerts de Jong

GB

C.H. Huis

GB

J. Woudstra

GB

R.M. de Jong

GB

D. Pots

GB

B.A. Kenters

PvdA

J. Tepper

PvdA

D. Steneker-Willems

VUK

E.C.E.M. Stockmann

VUK

A.K. Oosting

CDA

W.J. Hilbrants-de Boer

CDA

N. Yilmaz

CDA

G.E.M. Drent-Sinot

CDA

D.E.P. Dominicus van den Bussche

VVD

A.M. Nieboer

VVD

D.A. von Henning

VVD

J.E. Schoenmaker-Tiems

D66

J.F. Smit

D66

H. Koetse

D66

S.W.R. Helder

CU

A.G. Stoel

GU

T.C.M. Mooijman

GL

R.C. ten Veen

GL

 

Nadat alle leden waren  beëdigd wenste de voorzitter van de raad de commissieleden veel succes met hun taken voor de komende raadsperiode.